انفجار بمب کنار جاده‌ای در هرات جان سه پلیس را گرفت

Leave a Comment