انتقاد‌ایران‌به‌حمایت‌مداوم آمریکا‌از‌اسرائیل‌در‌شورای‌امنیت

[ad_1]

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، طرح الحاق بخش‌های اشغالی فلسطین به رژیم اشغالگر قدس را مغایر قوانین بین‌المللی و ناپذیرفتنی دانست و گفت آمریکا با حمایت مداوم خود از این رژیم، شورای امنیت را نسبت به این جنایات، ناکارآمد کرده است.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment