الکاظمی:مذاکره‌با آمریکا‌منوط به‌رأی‌مرجعیت و پارلمان‌است

[ad_1]

نخست‌وزیر عراق گفت که گفتگو‌های بین این کشور با آمریکا که از امروز آغاز شده بر نظارت و دیدگاه مرجعیت دینی و پارلمان عراق مبتنی خواهد بود.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment