اقشار آسیب‌پذیر نباید هزینه تصمیمات بخشی را بپردازند

[ad_1]

محسن رضایی در اینستاگرام خود نوشت: قابل پذیرش نیست که اقشار آسیب پذیر جامعه هزینه تورم افسار گسیخته، فشار‌های اقتصادی و تصمیمات بخشی را بپردازند

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment