اعتبارنامه ۳ نماینده تأیید نشد

[ad_1]

اعتبارنامه ۳ نماینده تأیید نشدسخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارسال اعتبار نامه سه نفر از منتخبان مجلس یازدهم به کمیسیون تحقیق خبر داد.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment