اصابت ۲ راکت به نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد

Leave a Comment