احقاق حق و ابطال باطل هدف اصلی دستگاه قضاست

[ad_1]

رییس قوه قضاییه، هدف اصلی دستگاه قضا را احقاق حق مردم و ابطال باطل عنوان کرد و گفت: همه امکانات و تجهیزات دستگاه قضا باید در خدمت مردم و گسترش عدالت قضایی باشد.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment