اجازه استخدام ۳ هزار پرستار صادر شد

[ad_1]

معاون رئیس جمهور گفت: در روز‌های آتی از محل یک میلیارد یورو صندوق توسعه ملی، ۶ هزار میلیارد تومان بین دانشگاه‌های مختلف علوم‌پزشکی کشور توزیع خواهد شد.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment