اتحادیه اروپا خواستار حفظ خودمختاری هنگ‌کنگ شداتحادیه اروپا در واکنش به طرح چین برای ایجاد سازوکار اجرای دفاع از امنیت ملی منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ، خواستار حفظ خودمختاری عالی برای این منطقه شد.Source link

Related posts

Leave a Comment