اتحادیه اروپا خواستار حفظ خودمختاری هنگ‌کنگ شد

Leave a Comment