اتحادیه‌اروپا: آمریکا درخواست موافقت با وام ایران را رد کرد

Leave a Comment