آهنگری شغل رو به فراموشی

[ad_1]

آهنگری از قدیمی‌ترین هنر‌های فلزکاری است و منشأ آن به زمان‌های بسیار دور بازمی‌گردد. آهنگر فلز را همچون موم در دستان خود به اشکال مختلف تبدیل می‌کند. نادعلی احمدی معروف به حاج علی آهنگر ۸۵ سال است که به این پیشه مشغول است. حاج علی آهنگر در حال حاضر تنها بازمانده آهنگران قدیم در بازار قلعه محمود کرمان است که این حرفه را به نسل بعد خود نیز منتقل کرده است./مهلا جنابی

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment