آمریکا و بحرین خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران

Leave a Comment