آمریکا رسما درخواست فعال کردن مکانیزم ماشه را ارائه داد/ تروئیکای اروپایی: مخالف اقدام آمریکا هستیم/ چین: اقدام آمریکا یک «نمایش سیاسی» است/ روسیه: از نظر ما مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها وجود ندارد/ ظریف: ایمان دارم که موفق خواهیم شد، همه‌ی ما باهم

Leave a Comment