آمریکا درخواست اتحادیه‌اروپا درمورد وام ایران را رد کرد

Leave a Comment